Conceptontwikkeling

Aan de hand van haar eigen aanpak begeleidt Bridging CS de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen en de restyling van bestaande. Daarbij is steevast aandacht voor de samenhang met andere media, draagvlak voor de vernieuwing en de financiële aspecten.

Bridging heeft onder meer veel ervaring met webbased media (zowel in- als extern).