Beleidsontwikkeling

Iedereen doet het en iedereen heeft er ideeën over. Maar bij communicatiebeleid draait het om meer: hoe kunnen pr, voorlichting en communicatie bijdragen aan het realiseren van de strategie? Wat is daarvoor nodig? Welke competenties zijn belangrijk? Wat is de beste werkwijze voor uw organisatie?

Om dit te beschrijven heeft Bridging haar eigen aanpak ontwikkeld, waarbij veel aandacht uitgaat naar draagvlak en state of the art inzichten. Het resultaat is een compact en leesbaar document, inclusief een routebeschrijving naar de gewenste situatie.